Windows XP – wyłączenie autostartu

Obecnie ponad kilkanaście procent szkodliwego oprogramowania rozmnaża się poprzez auto uruchamianie programów z nośników wymiennych takich jak płyty CD, DVD lub pamięci typu flash USB (pendrive).

Odpowiadają za to dyrektywy w pliku autorun.inf. Możesz zapobiec zarażeniu twojego komputera przez malware (wirusy, trojany itd.) wyłączając auto uruchamianie.

 

Za auto uruchamianie odpowiadają 2 klucze rejestru.

Pierwszy to klucz NoDriveTypeAutoRun służy do definiowania typów nośników dla auto uruchamiania.

  1. Kliknij Start->Uruchom->”regedit”.
  2. Znajdź klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
  3. Zmodyfikuj wartość klucza NoDriveTypeAutorun,
  4. Wedle poniższego schematu wpisujemy nową wartość:

0×1 lub 0×80 – wyłączenie autouruchamiania na dyskach nieznanego rodzaju
0×4 – wyłączenie autostartu na dyskach wymiennych
0×8 – wyłączenie autostartu na dyskach stałych
0×10 – wyłączenie autouruchamiania na dyskach sieciowych
0×20 – wyłączenie autouruchamiania na płytach CD
0×40 – wyłączenie autouruchamiania na ram-dyskach
0xFF – wyłączenie autouruchamianie na wszystkich nośnikach

Można łączyć odpowiednie typy sumując hexadecymalnie odpowiednie wartości (może się przydać kalkulator w trybie naukowym)

Aby wyłączyć auto uruchamianie na wszelkich nośnikach, musisz wpisać hexadecymalnie FF (dziesiętnie 255).

Podobnie jest z kluczem NoDriveAutoRun, ale ten służy do definiowania konkretnych liter dysków dla autouruchamiania, wg schematu:

——ZY XWVUTSRQ PONMLKJI HGFEDCBA
00000000 01000010 00000001 00001111

(aby wyłączyć na wszystkich dyskach wpisz: 0×03FFFFFF ; aby włączyć: 0×00000000 lub skasuj wartość)

Klucze NoDriveAutoRun oraz NoDriveTypeAutoRun mają zastosowanie dla gałęzi HKEY_CURRENT_USER oraz HKEY_LOCAL_MACHINE, przy czym jeśli ustawiona jest wartość w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE, wartość klucza w gałęzi HKEY_CURRENT_USER  jest ignorowana.

Wartość domyślna klucza NoDriveTypeAutoRun różni się w zależności od systemu operacyjnego Windows. W poniższej tabeli wymieniono te wartości domyślne.

System operacyjny Wartość domyślna
Windows Server 2008 i Windows Vista 0×91
Windows Server 2003 0×95
Windows XP 0×91
Windows 2000 0×95

Comments are closed.